Sunday, 30 January 2011

Himiko vẫn mở cửa vào những ngày Tết

Từ mai cho đến mùng 6, Himiko mở cửa từ 12h trưa đến 10h tối nghen mọi người. (gửi xe dưới tầng hầm bên BV Bình Dân mới.).

:)

H.

Friday, 28 January 2011

những người nơi cũ

không nhớ về nơi ấy (nơi không thuộc về mình) chỉ nhớ những dòng ghi lại của những người từng đến nơi chốn ấy.

sau này không dám làm cuốn lưu lại cảm xúc, vì sợ sẽ có sự so sánh. nhưng thực lòng, rất nhớ.

Sunday, 16 January 2011

List of artworks "Roundabout"

Tuổi trẻThanh niên


Danh sách tác phẩm “Loanh quanh lẩn quẩn”
List of artworks "Roundabout"

(Artist Nguyễn Mậu Tân Thư)

1. Nơi nào đó trên con đường (2008)
Kích thước: 119cm*84cm

Somewhere on the road (2008)
Dimensions: 119cmW*84cmH

2. Hộp gỗ (2008)
Kích thước: 340cm*84cm

Wooden boxes (2008)
Dimensions: 340cmW * 84cmH

3. Những chuyến đi (2010)
Kích thước: 238cm*84cm

The trips (2010)Dimensions: 238cmW * 84cmH

4. Tôi mang con đường đen (2008-2010)
Kích thước: 599cm*84cm

I carry a black path (2008-2010)
Dimensions: 599cmW * 84cmH


5. Không gian đã trở nên nhỏ hẹp (2010)
Kích thước: 430cm*84cm

Space has become narrow (2010)
Dimensions: 430cmW * 84cmH

6. Loanh quanh (2008)
Kích thước: 255cm*84cm

Roundabout (2008)
Dimensions: 255cmW * 84cmH


7. Những người lạ (2010)
Kích thước: 120cm*80cm

The Strangers (2010)
Dimensions: 120cmW * 80cmH


8. Đám đông (2010)
Kích thước: 120cm*80cm

The Crowd (2010)
Dimensions: 120cmW * 80cmH


9. Những chuyến tàu (2010)
Kích thước: 120cm*80cm

Trains (2010)
Dimensions: 120cmW * 80cmH


Statement:

Separated and restructured body,
Continuously, show its human appearance:
eyes, hands, noseor skull, feet ...
between adding and subtracting,
between the filled and the empty ...
Tired body against its other parts,
torment in its own shapes.
Loss in its balance,
continuously hang around,
round about a period of can not love hard and can not live hard,
be prisoned and controlled in a world of pollution, garbage and frivolity...


Thân thể tách rời và được cấu trúc lại, liên tục,
những dáng vẻ mang hình người:
con mắt, bàn tay, cái mũi hay hộp sọ, bàn chân…
giữa thêm vào hay trừ đi,
giữa cái đầy ắp và cái trống rỗng…
Thân thể mệt mỏi chống lại những bộ phận,
day dứt trong hình dạng của riêng mình.
Mất thăng bằng, liên tục,
loanh quanh lẩn quẩn một giai đoạn
yêu không hết mình và sống không hết mình,
kiềm hãm trong một thế giới ô nhiễm, rác rưởi và phù phiếm…

Friday, 14 January 2011

opening "Roundabout"

chị này mua tầng thứ mấy?
quà dễ thương của chị Nhân

quà dễ thương của chị Khanh
:(( tưới nước được 2 ngày, chưa kịp nhìn thấy nó nở hoa thì đã bị cướp mất. thật là giận. :((

CHẤP NHẬN VÀ QUAN SÁT ĐỨA-TRẺ-VÀI-KHI-XUẤT-HIỆN

pv : Codet.   Sau biến cố cuộc đời, bạn có oán hận hay bị suy sụp hay không? Tôi gặp tai nạn khi vừa được người sưu tập mua gần h...