Tuesday, 21 June 2011

Painting exhibition "Losing face" of Corazon Higgins (from America)

You are cordially invited to attend the exhibition "Losing face" (Acrylic paintings on paper) of Corazon Higgins (from America).

Opening party : June, 23th, 2011 (Thursday) , 18:00 - 20:00

At : Himiko visual café – 324Bis Dien Bien Phu, Ward 11, Dist.10, HCMC

Exhibition continues through July, 11th, 2011

( Please forward this message to whoever you think would be interested. Thanks! )Himiko visual saloon xin trân trọng kính mời anh (chị) đến xem triển lãm tranh "MẤT MẶT" (acrylic vẽ trên giấy ) của Corazon Higgins tại Himiko visual café 324 Bis, Dien Bien Phu, P.11, Q.10, TP. HCM
khai mạc : 18h- 20h ngày thứ Năm, 23 tháng 06 năm 2011(kéo dài đến hết ngày 11 tháng 07 năm 2011)
(Xin vui lòng chuyển tiếp thư mời này đến những ai mà bạn cảm thấy hứng thú với nghệ thuật. Xin cảm ơn!)

COME OUT's installation & performance

Openning's night :

... I see people looking at me inside the boxes

viewers are adjustable lighting for the performance of myalbums

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150206956217050.315734.545612049

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150206996787050.315752.545612049

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150208438527050.316306.545612049

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150210603147050.317054.545612049

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150210727372050.317092.545612049

Thursday, 2 June 2011

Installation exhibition "Come out" of artist Himiko. Nguyen

You are cordially invited to attend the installation exhibition "Come out" of artist Himiko. Nguyen
Opening party : June, 03th, 2011 (Friday) , 18:00 - 20:00At : Himiko visual café – 324Bis Dien Bien Phu, Ward 11, Dist.10, HCMC
Exhibition continues through June, 21th, 2011
( Please forward this message to whoever you think would be interested. Thanks! )Himiko visual saloon xin trân trọng kính mời anh (chị) đến xem triển lãm sắp đặt "Ngoài sáng" (come out) của Himiko. Nguyễn
tại Himiko visual café 324 Bis, Dien Bien Phu, P.11, Q.10, TP. HCM
khai mạc : 18h- 20h ngày thứ Sáu, 03 tháng 06 năm 2011(kéo dài đến hết ngày 21 tháng 06 năm 2011)
(Xin vui lòng chuyển tiếp thư mời này đến những ai mà bạn cảm thấy hứng thú với nghệ thuật. Xin cảm ơn!)

CHẤP NHẬN VÀ QUAN SÁT ĐỨA-TRẺ-VÀI-KHI-XUẤT-HIỆN

pv : Codet.   Sau biến cố cuộc đời, bạn có oán hận hay bị suy sụp hay không? Tôi gặp tai nạn khi vừa được người sưu tập mua gần h...