Friday, 26 February 2016

THE FACE - Small but solid, painting exhibition of Antonius Kho (Indonesian)

You are cordially invited to attend the painting exhibiton "The face - Small but solid " of Antonius Kho (Indonesia) .
Opening party : February 28th, 2016 (Sunday) , 18:00 - 20:00
At : La Maison – 201B Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, Dist.3, HCMC
Exhibition continues through March , 31th, 2016.
 “THE FACE” - Small but solid (nhỏ mờ có võ) of Antonius Kho (Indonesian)
P/S:
(Please forward this message to whoever you think would be 
Himiko visual saloon xin trân trọng kính mời anh (chị) đến xem triển lãm KHUÔN MẶT - nhỏ mờ có võ của Antonius Kho 
tại La Maison, 201 B, Nam Ky Khoi Nghia, P.7, Q.3, Sài Gòn.
khai mạc : 18h- 20h ngày Chủ Nhật, 28 tháng 02 năm 2016
triển lãm kéo dài đến ngày 31 tháng 03 năm 2016
P/S : vui lòng chuyển tiếp cho bất cứ ai bạn cảm thấy quan tâm. 
Antonius Kho is a painting and sculpture artist born in 1958, in Klaten, central Java, Indonesia, in the family of Indonesian and Chinese, which is often viewed as strangers in his land. When he was a child, the Wayang , Batik and other images of the Javanese world came piecemeal through the jumble and rumble of the life of the streets. As references rather than living symbols and carriers of meaning. Meaning was with Buddha and the Tao wisdom. It was the candle put to burn with incense in front of the family shrine. And like the candle it was withering, as withered all the Chinese mores and customs. Antonius Kho’s real tradition, thus, was essentially a mosaic of beliefs and visual symbols: the paradoxes roots of a modernity. This modernity was given concepts and shape first at the Arts School of the Bandung Institute of Technology, where  inspired most of Indonesian modernism until now. Then he was initiated on the ground to the historical logic of the Western art scene at the Academy of Fine Arts of Cologne, Germany . Ever torn between the various layers of his identity, Antonius Kho now shares his time between Cologne and Ubud, Bali, and exhibits regularly both in Europe and in Indonesia. He loves to paint so much, and like his masks, his life has two facets, and his identity lies in this ambiguity.

Dr.Ursula J.Krohn – an art historian once said about Antonius’s artwork: “ His works challenge the viewer to find a sense of direction. Countless lines, points and areas of color dance on the ground and foreground until we connect the first elements into a shape. Quickly this shape disappears giving rise to another as new eye or nose comes to the forefront and we recreate the perceived image anew.” \


Antonius Kho là một họa sĩ - điêu khắc gia sinh năm 1958, ở Klaten, miền Trung Java, Indonesia, trong gia đình gốc Indonesia và Trung Quốc, vì thế mà ông thường bị xem như những người xa lạ ở ngay xứ sở của mình. Rối bóng Wayang, hoa văn truyền thống Batik cũng như những hình ảnh khác ở Java đã thấm dần vào Kho khi ông còn là một đứa trẻ,  qua những  mớ bòng bong và thanh âm vang dội của cuộc sống đường phố. Kho xem đó như một sự (học hỏi) tham khảo chứ không phải là những biểu tượng sống hay đem lại ý nghĩa nào đó. Ý nghĩa là với Đức Phật và Đạo Giáo. Điều này như một cây nến luôn được thắp hương trước đền thờ gia đình. Nhưng ngọn nến sẽ ngày càng tàn lụi, cũng như các tập tục và phong tục Trung Hoa cũng dần bị quên lãng. Con đường sáng tác của Antonius Kho, vì thế, thật chất là một bức tranh ghép (mosaic) của niềm tin và những biểu tượng thị giác: cội nguồn nghịch lý của sự hiện đại. Sự hiện đại này đã được định hình thành những ý niệm lần đầu tiên tại Trường Nghệ thuật của Viện Công nghệ Bandung (Arts School of the Bandung Institute of Technology), nơi truyền cảm hứng hầu hết những nghệ sĩ Indonesia theo chủ nghĩa hiện đại. Sau đó, ông được tiếp thu logic lịch sử của nghệ thuật phương Tây tại Học viện Mỹ thuật của Cologne, Đức. Bị giằng xé giữa những tầng lớp khác nhau trong bản sắc của chính ông, Antonius Kho giờ đây chia đều thời gian của mình giữa Cologne và Ubud, Bali, và ông tổ chức triển lãm thường xuyên ở cả châu Âu và Indonesia. Ông rất thích vẽ, và giống như những chiếc mặt nạ của mình, ông thể hiện cuộc sống luôn có hai mặt, và bản sắc của ông luôn nằm ở sự lưng chừng giữa hai mặt đối lập đó.

Dr.Ursula J.Krohn – giáo sư nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đã từng nói về tác phẩm của Antonius: "Tác phẩm của ông thách thức người xem tìm đến một cảm giác đi tìm phương hướng. Vô số những dòng kẻ, những điểm và màu sắc nhảy múa trên mặt đất và tiền cảnh cho đến khi chúng ta kết nối những yếu tố đó lại thành một hình dạng nhất định. Và thật nhanh chóng, những hình dạng này lại biến mất khiến cho mắt hoặc mũi chúng ta tìm đến những hàng đầu tiên, và tái tạo lại hình ảnh đã được ghi nhận ấy một lần nữa. "

- tổng hợp từ CV mr Kho và file word của Dr Lydia Kieven, Dr Ursula J Krohn.


P/S : triển lãm được sự tài trợ của La Maison và siêu thị mami, kéo dài đến ngày 31 tháng 03 năm 2016. vào cửa tự do.
                                        vui lòng chuyển tiếp cho bất cứ ai bạn cảm thấy quan tâm.
CHẤP NHẬN VÀ QUAN SÁT ĐỨA-TRẺ-VÀI-KHI-XUẤT-HIỆN

pv : Codet.   Sau biến cố cuộc đời, bạn có oán hận hay bị suy sụp hay không? Tôi gặp tai nạn khi vừa được người sưu tập mua gần h...