Sunday, 25 October 2015

COME-OUT project be continue

"...và xã hội tạo nên sự sợ hãi trong mỗi người, nỗi sợ bị đào thải, nỗi sợ thành kỳ khôi, nỗi sợ mất đi sự kính trọng, nỗi sợ rằng người ta sẽ nói sao về chuyện này.
bạn phải thích ứng với mọi kiểu mù quáng, và vô thức bạn không thể là chính mình. từ đầu đến cuối thế giới và đến tận ngày nay, đây là truyền thống cơ bản của chúng ta, không ai có quyền là chính mình.

[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]
".....sự lựa chọn của chúng ta khác nhau.
hãy cứ việc hợp lý mà bất hạnh, mặc kệ tôi với sự điên khùng của tôi.
đừng có bực bội, tôi không cảm thấy bị xúc phạm bởi tất cả những điều bạn nói, có biết bao người hợp lý trên đời, và điều này cũng chẳng làm tôi khó chịu gì."

[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]M'home

- 7 minutes for the sponsor M'home is a minimalist design apartment but is furnished in the comfort of some of the city...