Friday, 20 January 2012

NOTICE

Due to many changes in financial and spiritual situation, Himiko temporarily ceases the model "Visual cafe" from 01/02/2012

"Temporarily ceases"but everything is still continuing. Himiko is still trying to maintain the art exercises. The art space at 324Bis Điện Biên Phủ is still the place where Himiko and friends compose and welcome everyone to come by, or to have a seat if you have time. (However, because Himiko is the only waitress, sometimes having unexpected affairs, Himiko will be away for a time. So, if possible, please call Himiko to make an appointment for certain. 0903190876 - 0977757111)

Himilo will try to restart the model "Visual cafe". If you have any information about place suitable for this model, please notice me.

Himiko sincerely thank you for your supports in the last years. See you again sonn in the new year.


:)

Himiko Nguyễn
THÔNG BÁOVì tình hình tài chính và tinh thần có nhiều biến động, Himiko tạm thời ngừng hoạt động mô hình visual cafe từ ngày 01/02/2012.

Tạm dừng nhưng mọi thứ vẫn đang tiếp diễn. Himiko vẫn cố gắng duy trì hoạt động nghệ thuật. Không gian 324Bis Điện Biên Phủ vẫn là nơi Himiko cùng những người bạn sáng tác và luôn sẵn sàng đón các bạn đến chơi, ngồi lại nếu có thời gian. ( tuy nhiên, vì chỉ còn mình Himiko làm nhân viên trực, thỉnh thoảng có việc đột xuất nên sẽ chạy đi đâu đó trong một lát. nên nếu được, các bạn gọi điện thoại hẹn trước cho chắc. :0903190876)
Himiko sẽ cố gắng sớm hoạt động lại mô hình visual café. Nếu bạn có thông tin về một nơi chốn nào đó phù hợp với mô hình visual café, xin bạn vui lòng thông báo giúp.

Himiko chân thành cảm ơn những ủng hộ của các bạn trong những năm vừa qua.


Hẹn gặp lại trong năm mới.

:)
Himiko Nguyễn.


CHẤP NHẬN VÀ QUAN SÁT ĐỨA-TRẺ-VÀI-KHI-XUẤT-HIỆN

pv : Codet.   Sau biến cố cuộc đời, bạn có oán hận hay bị suy sụp hay không? Tôi gặp tai nạn khi vừa được người sưu tập mua gần h...