Wednesday, 24 April 2013

những giấc mơ.....xưa stuidio

hộp thư xưa thì mới gắn lên, chỉ còn hộp đèn thì chưa.

bìa giới thiệu về các loại bia lên men ủ trong tu viện.

Saturday, 13 April 2013

những giấc mơ.....xưa stuidio

 lúc vừa về, dọn dẹp... sàn gạch cũ đẹp mà người thuê cũ dán lớp simili xấu hoắc lên, nên lột nó lên, đánh rửa lại gạch.


 
góc nì m ngồi gõ gõ...

nhìn từ ban công vô


đang bắt đầu chuyển sang gu  uống tinh tế hơn, hông còn bừa bãi như xưa nữa. dòng bia lên men Châu Âu ủ trong các tu viện. (10 loại bia ngon nhứt thế giới) (tốt cho sức khỏe gần như là vang, mà nhẹ nhàng hơn)
 


                                                                          bìa danh sách nước uống mgời kháchnhận được hình xưa từ 1 khách cũ ở nơi chốn cũ xưa của Himiko cafe. thanks! :)

M'home

- 7 minutes for the sponsor M'home is a minimalist design apartment but is furnished in the comfort of some of the city...