Friday, 11 November 2016

you alright, dear?








về đi
ơi, bên kia đó đâu có gì vui đâu!

you alright, dear?

No comments:

CHẤP NHẬN VÀ QUAN SÁT ĐỨA-TRẺ-VÀI-KHI-XUẤT-HIỆN

pv : Codet.   Sau biến cố cuộc đời, bạn có oán hận hay bị suy sụp hay không? Tôi gặp tai nạn khi vừa được người sưu tập mua gần h...